Zunanja stena

Skeletna/okvirna stena s kontaktno fasado
Skleletna/okvirna stena s prezračevano fasado
Cenik