Zvočna Izolacija Zunanje Stene - Arting

Zvočna izolacija zunanje stene

Protihrupna zaščita

Zunanje stene bivalnih prostorov morajo v zvezi z protihrupno zaščito izpolnjevati dve funkciji:
  • zaščita proti zunanjemu hrupu
  • kot spremljajoč konstrukcijski element morajo prispevati k zvočni izolaciji med bivalnimi prostori in notranjostjo zgradbe
Pri zvočni zaščiti proti zunanjemu hrupu je potrebno izluščiti direkten prehod zvoka skozi konstrukcijo.

Priporočene mere zvočne izolacije za konstrukcijske elemente sten so podane v spodnji tabeli v povezavi z razmerjem površine. Majhna zunanja stena čelno na primer na globok in ozek prostor prenaša v prostor manj energije zvoka kot pa v primeru, da je ta prostor po najdaljši stranici omejen navzven in daje tako v primerjavi z enako talno površino bistveno večjo površino prenosa.
DIN 4109, Tabela 8
Vrste prostorov
Področje nivoja hrupa Merodajni nivo zunanjega hrupa Posteljni oddelki v bolnišnicah in sanatorijih Bivalni prostorov stanovanjih, prenočišča v objektih za prenočevanje, prostori za pouk itd Pisarniški prostori 1) In ostalo
dB(A) dovoljen R’w,res zunanjih gradbenih delov v dB
I do 55 35 30 -
II 55 - 60 35 30 30
III 61 - 65 40 35 30
IV 66 - 70 45 40 35
V 71 - 75 50 45 40
VI 76 - 80 ** 50 45
VII > 80 ** ** 50
  1. Za zunanje dele prostorov, pri katerih vdor zunanjega hrupa na osnovi v prostoru izvajanih dejavnosti daje le nerazločen prispevek k nivoju hrupa v notranjosti prostora, se ne postavlja nobenih zahtev.
  2. V tem primeru je zahteve potrebno določiti na osnovi krajevnih danosti
Korekcijske vrednosti za priporočeno mero izolacije zvoka Rw,res za
zunanje gradbene dele v odvisnosti od razmerja površine gradnje S(w+F)
glede na talno površino prostora S(G)
S(w+F) /S(G) 2,5 2,0 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4
Korekcijska vrednost +5 dB +4 dB +3 dB +2 dB +1 dB 0 dB -1 dB -2 dB -3 dB
Pri protihrupni izolaciji je potrebno upoštevati tudi vrsto in delež okenskih in vratnih površin. Kot spremljajoči element pri ločljivih notranjih konstrukcijah je potrebno upoštevati vertikalno in horizontalno prenašanje zvoka. V zunanjo steno povezane stropne konstrukcije so v tem področju odgovorne za prenašanje zvoka od enega do drugega nadstropja. Izvedba priključkov notranje stene na zunanjo steno prek stranskih prehodov zraka lahko bistveno izboljša rezultirajočo mero zvočne izolacije. V fazi načrtovanja je potrebno upoštevati kar najbolj optimalne ločitve posamičnih ovojev. Izogibati se je potrebno togi povezavi (na primer z lepljenjem) znotraj in zunaj ležečega opaženja s skupnim nosilcem. Na vsak način se je potrebno izogibati zvočnim mostovom, še posebej v pregradnih stenah hiš. Visoke zahteve glede proti zvočne zaščite je praviloma možno izpolniti le z izvedbo dvojnih sten.