Za Projektante: Zahteve pri Zvočni Izolaciji Strehe - Arting

Zvočna izolacija strehe

Pri delnih površinah z različnimi merami zvočne izolacije R’w je potrebno višjo mero zvočne izolacije v skladu z normativnim programom po DIN 4109 zmanjšati. Zmanjšanje je odvisno od deleža površine s slabšo mero zvočne izolacije glede na skupno površino in od razlike med obema merama zvočne izolacije. Za ekonomično gradnjo mora biti ta razlika vedno kolikor je le mogoče majhna. Strešno okno s slabšo protihrupno zaščito je možno kompenzirati samo z boljšo strešno konstrukcijo. Enostavneje je običajno dobro strešno konstrukcijo kombinirati z boljšim oknom. V tem priročniku predstavljeni primeri strešnih konstrukcij vam bodo ponudili možne ekonomične rešitve za vaša stanovanja.
Za streho kot tipičen zunanji gradbeni element veljajo enake zahteve kot za zunanje stene. Če je pri notranjih delih stavb odločilno, ali hrup prihaja iz tujih stanovanjskih ali poslovnih virov, pa so zahteve za zunanje dele odvisna od splošnih potreb zaščite prostorov in od nivoja zunanjega hrupa. Bolj glasna kot je okolica in bolj kot je prostor potreben zaščite, toliko višje so zahteve za zvočno izoliranje zunanjih površin, tudi strehe. Te v tabeli prikazane vrednosti je potrebno v odvisnosti od razmerja stenske ali strešne površine do osnovne površine prostora ustrezno povečati ali zmanjšati. Majhna zunanja stena čelno na globok ozek prostor na primer v prostor prenaša manj zvočne energije kot če bi bil prostor z daljšo stranjo omejen na zunanjo stran in bi tako v razmerju do enake osnovne površine tvoril bistveno večjo površino prenosa.
DIN 4109, Tabela 8
Zahteve za izolacijo zračnega hrupa na zunanjih gradbenih delih
Vrste prostorov
Področje nivoja hrupa „odločilen nivo zunanjega hrupa“ Prostori z ležišči v bolnišnicah in sanatorijih Prostori za zadrževanje v stanovanjih, prenočiščih, prostori za izobraževanje itd. Pisarniški prostori 1) itd.
dB(A) dovoljen R’w,res zunanjih gradbenih delov v dB
I do 55 35 30 -
II 55 - 60 35 30 30
III 61 - 65 40 35 30
IV 66 - 70 45 40 35
V 71 - 75 50 45 40
VI 76 - 80 ** 50 45
VII > 80 ** ** 50
Za zunanje gradbene elemente prostorov, za katere zmanjšan zunanji hrup zaradi v prostorih izvedenih aktivnosti prispeva samo neznaten delež k nivoju v notranjem prostoru, ni postavljenih nobenih zahtev.

**Tu je zahteve potrebno določiti na osnovi danosti na mestu samem.