Za Projektante: Zahteve pri Projektiranju Zunanje Stene - Arting

Zahteve pri projektiranju zunanje stene


Različne principe konstrukcij zunanjih sten je potrebno razločevati glede na njihov sistem zaščite proti vremenskim vplivom. Z izolacijskimi ploščami iz lesnih vlaken izolirane zunanje stene je možno deliti na dve skupini: Kot posebno temo v tem priročniku obravnavamo tudi pregradne stene hiš (zaključna stena zgradbe oziroma komunalna pregradna stena).

Kot način gradnje sten se pretežno uporablja panelna okvirna gradnja z lesenimi ploščami. Tovrstne stene so na strani postavitve v objektu praviloma že pred izdelane. Povezje stenskih plošč se izvede s ploščami kot so na primer mavčne ali OSB plošče. Konstrukcijske možnosti zaokrožajo sistemi iz masivnega lesa ali lepljenega lesa, kar uporabljamo praviloma v zahtevnejših primerih.

Konstrukcijske zahteve glede zunanjih sten se nanašajo predvsem na zaščito proti vremenskim vplivom, toplotno zaščito in prenašanje obremenitev zgradbe. Tudi zračna nepropustnost v kombinaciji v za difuzijo odprtim načinom gradnje vse bolj stopa v ospredje.

Pri prosto stoječih enodružinskih hišah (EFH) z ne več kot dvema nadstropjema praviloma ni postavljenih nobenih tehničnih zahtev glede protipožarne zaščite. Če je v enodružinski hiši postavljeno enoetažno stanovanje ali če gre za stanovanjsko zgradbo manjše višine, je potrebno preveriti in upoštevati uredbe, ki veljajo za gradbeništvo v posamični državi. Tudi pri prekoračitvi minimalnih razdalj je potrebno upoštevati v gradbeništvu veljavne zahteve.

Statika

Stenske plošče prenašajo stalne in spreminjajoče se vertikalne obremenitve (izhajajoče iz lastne teže, koristne obremenitve, snega, vetra) ter horizontalne obremenitve zaradi vetra kar prenašajo naprej na spodnjo konstrukcijo. Skupno učinkovanje okvirjev in držal ter na njiju pritrjenih oblog, ki so primerne za povezovanje omogoča ustrezno prenašanje sil. Za povezje so na voljo obloge kot so konstrukcijske plošče iz mavčnega kartona, plošče iz mavčnih vlaken, lesene plošče kot na primer stisnjene plošče, OSB, BFU in podobne. Za držala sten se praviloma uporabljajo tehnično sušeni deli iz polnega lesa KVH ter nosilci iz KVH in BSH. Pri nosilcih mora biti glede na toplotno zaščito med pasovi nameščena izolacija.

Toplotna zaščita pozimi

Z uvedbo uredbe o varčevanju z energijo ENEV 2002 je za celotno zgradbo priporočljivo dokazilo o potrebi po primarni energiji. Pomembni sta usmerjenost glavne fasade proti soncu (jugu) ter kompaktnost zgradbe. Potreba po energiji na osnovi izvedene toplotne zaščite ter vgradnja tehničnih naprav sta eliminirani.
Priporočila za U-vrednosti zunanjih sten pri starih zgradbah
Notranja izolacija obnovitev prekatov Oblaganje, dodatna izolacija, obnova ometa
Določila po EnEV 2014 ≤ 0,45 W/(m2 x K) ≤ 0,24 W/(m2 x K)
Pri v prihodnost usmerjeni sanaciji ≤ 0,35 W/(m2 x K) ≤ 0,20 W/(m2 x K)
Priporočila za U-vrednosti zunanjih sten pri novogradnjah
Minimalno priporočilo po EnEV ≤ 0,17 W/(m2 x K)
Novogradnje prihodnosti, pasivna hiša ≤ 0,15 W/(m2 x K)
V kolikor je na zunanji strani vgrajeno minimalno 40 mm toplotne izolacije v obliki leseno vlaknene nosilne plošče za omet (kot npr. STEICOprotect), potem dokazovanje posamičnih toplotnih mostov ni potrebno. Pavšalni koeficient dodatka za toplotne mostove (UWB = 0,1 W/(m2 x K) za ugotovljeno U-vrednost zunanje stene lahko odpade.

Zaščita proti vlagi

Dokazilo za trajno učinkovito zaščito proti vremenskim vplivom za lesene zunanje stene mora biti podana v skladu s splošnim stanjem tehnike gradnje. Izbranemu sistemu prilagojena neprekinjena raven nepropustnosti za zrak in veter je osnovna predpostavka za to, da na konstrukciji ne bo prišlo do pojava kondenzacije.

V področju podnožja stavbe je priporočljiva izbira ustreznih materialov (na primer talni pragovi s povišano odpornostjo na vlago).V zunanjem področju je potrebno upoštevati zadostne razdalje za zaščito pred pršečo vodo (> 300 mm). Krčenje lesenih spodnjih konstrukcij, še posebej v področju stropov, je potrebno upoštevati že pri konstruiranju, tako da se te ne odražajo na zunanjem sloju, katerega naloga je zaščita pred vremenskimi vplivi. Pri priključitvi strešne konstrukcije na zunanjo steno mora biti z ustreznim in natičnim tesnjenjem zagotovljena zaščita pred vdorom vode.

Pri prezračevani fasadi morajo biti zagotovljeni zadostni nivoji za prezračevanje in odzračevanje:
Zahteva po prezračevanju je izpolnjena, kadar:
Ravnina za prezračevanje razdalja > 20 mm
Odprtine za prezračevanje in odzračevanje najmanj 50 cm2 na meter dolžine stene

Prezračevanje in odzračevanje mora biti zagotovljeno tudi v predorih (npr. okna)
Vir: Deutsches Dachdeckerhandwerk, Pravila za oblaganje zunanjih sten, September 1999
Da bi lahko zagotavljali trajno odsotnost pojavljanja kondenza na konstrukcijah, mora biti upor difuzije pare na topli strani konstrukcije približno 10 krat tako velik kot na zunanji strani konstrukcije. Ta kriterij izpolnjujejo ustrezne lesene plošče ali materiali iz papirja/folije v kombinaciji z izolacijskimi ploščami iz lesnih vlaken. Pri v notranjosti ležečih materialih je potrebna ustrezna izvedba mest spajanja in priključnih spojev.

Uporaba absorpcijskih izolacijskih materialov iz lesnih vlaken odpira možnost zbiranja vlage na površini. Konstrukcije zunanjih sten z leseno vlaknenimi izolacijskimi ploščami so na zunanjo stran odprte za difuzijo. Povečan varnostni potencial je podan prek visokih rezerv izparevanja, tako da se lahko izsuši tudi škodljiva vlaga iz drugih nepredvidenih virov, ki pri postopku izračuna za difuzijo po DIN ni bila upoštevana.

Zaščita pred poletno vročino

Poleg izpolnjevanja zahtev po toplotni zaščiti in zaščiti pred vlago je prednost pri leseno vlaknenih zunanjih stenah tudi zaščita pred poletno vročino. Zaradi izvrstnih lastnosti izolacijskih plošč iz lesnih vlaken kot je majhna toplotna prevodnost prevzema visoka specifična sposobnost akumuliranja toplote skupaj s tesnjenjem toplotno-tehnično funkcijo. Z dobro projektiranim dušenjem amplitude in daljšim faznim zamikom zunanja stena deluje proti pregrevanju prostorov.
Priporočila za izvedbo zaščite pred poletno vročino pri neprozornih konstrukcijskih materialih
Dušenje amplitude Fazni zamik
> 10 > 10 ur