Skeletna Stena s Prezračevano Fasado brez Instalacijske Ravnine

Skeletna stena s prezračevano fasado brez instalacijske ravnine

Preračuni so pripravljeni po nemških standardih, kjer se računa prevodnost konstrukcije v polju med nosilci, v področju nosilca ter skupno korektirano toplotno prevodnost pri upoštevanju 10% površine stene za konstrukcijo:

Iz notranjosti:
  • Notranje opažanje
  • Parna ovira
  • Lesena volna ali vlakna med stojkami/l profili
  • Leseno vlakna plošča min gostote 240Kg/m3
  • Pod konstrukcija za prezračevano fasado
  • Fasadna obloga

Lesena volna v kombinaciji s leseno vlakneno plošče višje gostote (min. 240 Kg/m3), skeletna konstrukcija iz KVH lesa

Lesena volna v kombinaciji s leseno vlakneno plošče višje gostote (min. 240 Kg/m3), skeletna konstrukcija iz lesenih I profilov