Za Projektante: Zahteve za Strehe z Vidno Konstrukcijo - Arting

Strehe z vidno konstrukcijo - izolacija nad špirovci

Sestava strehe:

 • Strešna Kritina
 • Nosilne in prečne letve
 • Leseno vlaknena sekundarna kritina
 • Leseno vlaknena izolacija
 • Parna ovira
 • Strežni opaž
 • Nosilna strešna konstrukcija
Pri izbiri ustreznih materialov za sestavo izolacijskega ovoja strehe je potrebno upoštevati smernice oziroma zahteve s strani naročnika in pa seveda geografsko lego objekta. V področjih z manjšimi nihanji temperature je najpomembnejša čim boljša toplotna izolativnost, v področjih z velikim nihanji temperature pa je najpomembnejši fazni zamik prehoda toplote. Ker se z izolacijami iz lesenih vlaken že precej hitro doseže dobre izolativnosti, se priporoča ustrezno izolativnost da se lahko kandidira za sredstva Eko Sklada RS, ta pa za streho predpisuje največjo dovoljeno toplotno prevodnost U ≤ 0,15 W/m2K. Za dobro počutje pa se priporoča fazni zamik vsaj 12 ur.
V nadaljevanju je navedenih nekaj preračunov toplotne prevodnosti, dušenja amplitude in faznega zamika za najpogostejše posamične debeline toplotnega ovoja in kombinacije različnih izolacijskih materialov:
 • Sekundarne kritine večjih gostot (ca. 250 Kg/m3), ki jih uporabljamo kadar se zahteva čim boljši fazni zamik, debeline 22 do 60 mm
 • Sekundarne kritine manjših gostot (ca. 150 Kg/m3), ki jih uporabljamo kadar iščemo čim boljšo toplotno prevodnost konstrukcije, debeline 120 do 200 mm
 • Leseno vlaknene izolacijske večnamenske plošče gostot 110 in 160 Kg/m3
Preračuni so narejeni še z upoštevanjem dveh različnih načinov izvedbe konstrukcije - klasična konstrukcija s špirovci in alternativno na masivni konstrukciji strehe iz križno lepljenih plošč debeline 10 cm:

Klasična konstrukcija iz špirovcev

 • Strešna Kritina
 • Nosilne in prečne letve
 • Leseno vlaknena sekundarna kritina
 • Leseno vlaknena izolacija
 • Parna ovira
 • Strežni opaž
 • Nosilna strešna konstrukcija

Masivna konstrukcija iz križno lepljenih plošč debeline 10 cm

 • Strešna Kritina
 • Nosilne in prečne letve
 • Leseno vlaknena sekundarna kritina
 • Leseno vlaknena izolacija
 • Parna ovira
 • Masivna lesena plošča