Za Projektante: Konstrukcija s Kontaktno Fasado - Arting

Skeletna stena s kontaktno fasado brez instalacijske ravnine


Preračuni so pripravljeni po nemških standardih, kjer se računa prevodnost konstrukcije v polju med nosilci, v področju nosilca ter skupno korektirano toplotno prevodnost pri upoštevanju 10% površine stene za konstrukcijo:
  • Notranje Opažanje
  • Parna Ovira
  • Leseno volna ali vlaknena med stojkami L profili
  • Leseno vlaknena plošče min gostote 240Kg/m
  • Fasadni omet

Lesena volna v kombinaciji s leseno vlakneno plošče višje gostote (min. 240 Kg/m3), skeletna konstrukcija iz KVH lesa

Lesena volna v kombinaciji s leseno vlakneno plošče višje gostote (min. 240 Kg/m3), skeletna konstrukcija iz lesenih I profilov