Za Projektante: Klasične Strehe z Izolacijo Med/Pod Špirovci

Klasične strehe z izolacijo med/pod špirovci

Sestava strehe:

 • Kritina
 • Nosilne letve
 • Kontra letve
 • Leseno vlaknena sekundarna kritina
 • Mehka izolacija – lesena vlakna
 • Parna ovira
 • Podkonstrukcija lesena ali Alu z opcijsko izolacijo
 • Notranja finalna obloga

Pri izbiri ustreznih materialov za sestavo izolacijskega ovoja strehe je potrebno upoštevati smernice oziroma zahteve s strani naročnika in pa seveda geografsko lego objekta. V področjih z manjšimi nihanji temperature je najpomembnejša čim boljša toplotna izolativnost, v področjih z velikim nihanji temperature pa je najpomembnejši fazni zamik prehoda toplote. Ker se z izolacijami iz lesenih vlaken že precej hitro doseže dobre izolativnosti, se priporoča ustrezno izolativnost da se lahko kandidira za sredstva Eko Sklada RS, ta pa za streho predpisuje največjo dovoljeno toplotno prevodnost U ≤ 0,15 W/m2K. Za dobro počutje pa se priporoča fazni zamik vsaj 12 ur.
V nadaljevanju je navedenih nekaj preračunov toplotne prevodnosti, dušenja amplitude in faznega zamika za najpogostejše posamične debeline toplotnega ovoja in kombinacije različnih izolacijskih materialov:
 • Sekundarne kritine večjih gostot (ca. 250 Kg/m3), ki jih uporabljamo kadar se zahteva čim boljši fazni zamik in se je dovolj prostora za vgradnjo mehke izolacije med in pod po nosilci, debeline 21 do 120 mm
 • Sekundarne kritine manjših gostot (ca. 150 Kg/m3), ki jih uporabljamo predvsem kadar ni prostora da bi se vgradila večja količina vgradnjo mehke izolacije pod in med špirovci in moramo vejo količino izolacije vgraditi nad špirovci, debeline 60 do 200 mm
 • Vsa mehka izolacija med špirovci in pod špirovci je lesena volna gostote 50 Kg/m3
Preračuni se pripravljeni po nemških standardih, kjer se računa prevodnost konstrukcije v polju med špirovci, v področju špirovca ter skupno korektirano toplotno prevodnost pri upoštevanju 10% površine strehe za špirovce:

Strehe z instalacijsko ravnino: izolacija nad, med in pod špirovci Kritina


 
 • Kritina
 • Nosilne letve
 • Kontra letve
 • Leseno vlaknena sekundarna kritina
 • Mehka izolacija – lesena vlakna
 • Parna ovira
 • Podkonstrukcija lesena ali Alu z opcijsko izolacijo
 • Notranja finalna obloga

Strehe brez instalacijske ravnine: izolacija samo nad in med špirovci


 
 • Kritina
 • Nosilne letve
 • Kontra letve
 • Leseno vlaknena sekundarna kritina
 • Mehka izolacija – lesena vlakna
 • Parna ovira
 • Podkonstrukcija
 • Notranja finalna obloga

Osnovna konstrukcija strehe: deska in paro prepustna folija


 
 • Kritina
 • Nosilne letve
 • Kontra letve
 • Deska + prepustna folija
 • Mehka izolacija – lesena vlakna
 • Parna ovira
 • Podkonstrukcija
 • Notranja finalna obloga

Strehe za pasivne objekte večjih debelin iz I profilov


 
  • Kritina
  • Nosilne letve
  • Kontra letve
  • Leseno vlaknena sekundarna kritina
  • Mehka izolacija med i profili
  • Parna ovira
  • Podkonstrukcija
  • Notranja finalna obloga