STREHA V NAKLONU Z IZOLACIJO NAD ŠPIROVCI

Način izvedbe strehe z izolacijo nad špirovci se uporablja kadar se zahteva vidna lesena strešna konstrukcija s spodnje strani. Navadno se na postavljene nosilce montira leseni opaž ali mavčno kartonske plošče, čez pa se izvede ustrezna parna ovira. Glede na veljavne smernice o debelini izolacijskega ovoja s strani Eko Sklada RS, ki predpisujejo največjo toplotno prevodnost konstrukcije strehe (U vrednost) 0,15 W/m2K, je potrebna vgradnja vsaj 27 cm izolacije, kar pa lahko dosežemo na dva načina:

  1. Lahko uporabimo kompresijsko trdne leseno vlaknene plošče, ki se jih direktno polaga na konstrukcijo brez dodatne nosilne podkonstrukcije.
  2. Lahko pa najprej izvedemo leseno podkonstrukcijo v željeni debelini izolacije, vmes pa vgradimo mehko izolacijo kot volno ali kot vpihano izolacijo.
Ne glede na izbiro načina izvedbe toplotne izolacije sledi montaža sekundarne kritine - leseno vlaknene plošče, kjer po navadi uporabimo relativno tanko ploščo. Nato se izvede montaža kontra letev in letovanja za izbrano kritino.
Končna sestava strehe z izolacijo nad špirovci je:
  1. Kritina
  2. Nosilne letve
  3. Letve za prezračevanje (kontra letve)
  4. Sekundarna kritina
  5. Izolacija nad špirovci - lahko mehka ali trda
  6. Folija kot parna ovira
  7. Leseni opaž ali mavčno kartonska plošča kot finalna obloga
  8. Vidni nosilci - špirovci
Cenik