Skeletna Stena s Prezračevano Fasado Instalacijsko Ravnino

Skeletna stena s prezračevano fasado instalacijsko ravnino

Preračuni so pripravljeni po nemških standardih, kjer se računa prevodnost konstrukcije v polju med nosilci, v področju nosilca ter skupno korektirano toplotno prevodnost pri upoštevanju 10% površine stene za konstrukcijo:
Iz notranjosti:
  • Notranje opaženje
  • Inštalacjiska ravnina
  • Parna ovira
  • Lesena volna ali vlakna med stojkami/l profili
  • Leseno vlaknena plošča min gostote 240 Kg/m3
  • Podkonstrukcija za prezračevano fasado
  • Fasadna obloga

Lesena volna v kombinaciji s leseno vlakneno plošče višje gostote (min. 240 Kg/m3), skeletna konstrukcija iz KVH lesa

Lesena volna v kombinaciji s leseno vlakneno plošče višje gostote (min. 240 Kg/m3), skeletna konstrukcija iz lesenih I profilov