Leseno Vlaknene Plošče PFLEIDERER Styleboard MDF.RWH - Arting

Agepan DWD Protect

Večnamenska lesnovlaknena plošča z izboljšanimi statičnimi karakteristikami

Agepan DWD so večnamensko uporabne izolacijske plošče večje gostote, ki se jih lahko uporablja kot sekundarna kritina v strehi ali prezračevani fasadi. Dobro prepuščajo vodno paro zato so priporočljive za uporabo v difuzijsko odprtih konstrukcijah. Nadomeščajo deske in folijo ter s tem nudijo dodatno toplotno in zvočno zaščito. Ker imajo pero in utor na vseh štirih straneh je izvedba enostavna in hitra, hkrati pa je sekundarna kritina tudi vetrno tesna, kar je še posebej pomembno, ko neurje ali toča poškodujeta kritino. Agepan DWD plošče so v normalnih pogojih pohodne do razmaka špirovcev 1m. Zaradi svojih izjemnih lastnosti pripomorejo tudi k dodatnemu zavetrovanju lesene konstrukcije.

Plošče so narejene iz lesa iglavcev in so popolnoma NARAVEN PROIZVOD, ki ne vsebuje formaldehidov. Ustrezajo vsem zahtevam visokih ekoloških standardov, sama proizvodnja pa je pod konstantnim nadzorom nemških inštitutov.

PREDNOSTI

 • odlična zaščita pred poletno vročino – dolg fazni zamik
 • zamenjava za desko in paroprepustno folijo
 • pohodna pri razmaku špirovcev do 1 m
 • dodatno zavetrovanje lesene konstrukcije
 • zaradi peresa in utora pri naklonih večjih od 16 stopinj varujejo pred vdorom dežja
 • do 8 tednov primerne kot streha v sili
 • zmanjšujejo konstrukcijske toplotne mostove
 • difuzijsko odprta (paroprepustna plošča
 • ekološke, neškodljive za okolje, primerne za recikliranje

TEHNIČNI PODATKI O MATERIALU

 • Deklarirana toplotna prevodnost λ: 0,09 W/mK
 • Gostota: cca. 565 kg/m3
 • Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg
 • Upor vodni pari µ: 11
 • Tlačna trdnost: >1600 kPa
 • Razred po DIN13501-1: razred E
 • Natezna trdnost pravokotno na ploščo: >300kPa
 • Format: pero in utor
 • Način proizvodnje: mokri princip
 • Uporabljeni materiali: gozdna žagovina, lesna vlakna, PU lepila

DOKUMENTACIJA


Tehnični list EN
Izjava o lastnostih EN/DE
Navodila za polaganje

MULTIMEDIA

Video posnetki montaže
DOBAVLJIVE DEBELINE IN DIMENZIJE
Debelina [mm] Format [mm] Pokrivanje [mm] Kos / paleto m2 / paleto Teža / paleto [kg]
16 2.510 x 635 2.500 x 625 40 62,5 ca. 564
16 2.510 x 1.010 2.500 x 1.000 40 100 ca. 904