Sekundarne kritine

Primarni namen sekundarne kritine je, kot je razvidno že iz imena, preprečiti vdor vode v strešno konstrukcijo in naprej v objekt v primeru poškodbe kritine ali v času njene zamenjave. V zadnjih letih beležimo veliko neurij z močnim vetrom in točo, zato je vgradnja sekundarne kritine za dodatno zaščito objekta postala nujnost in tudi gradbeni standard.

        LESENO VLAKNENE PLOŠČE OPRAVLJAJO VEČ FUNKCIJ

 • Sekundarna kritina: plošče so hidrofobirane in ne prepuščajo vode ter tako ščitijo pred vdorom vode, istočasno pa so visoko paroprepustne in odvajajo kondenz, ki se ustvari v izolaciji
 • Izolativnost: njihova debelina se šteje v sloj izolacije, saj so izvrstni toplotni izolator. Poleg tega pa imajo pomemben doprinos k faznemu zamiku prehoda toplote skozi steho
 • Vetrna zapora: preprečuje zamenjavo zraka v izolaciji – podobno kot vetrovka čez volnen pulover – in tako zagotavlja deklarirano izolativnost 

Dobra izvedba sekundarne kritine zmanjšuje stroške porabljene energije za ogrevanje in hlajenje, povečuje kvaliteto bivanja, trajnost konstrukcije strehe in posledično vrednost nepremičnine. Leseno vlaknene plošče za sekundarne kritine delimo v tri skupine po njihovi gostote, ki določa način njihove uporabe:

LESENO VLAKNENE PLOŠČE VISOKE GOSTOTE (NAD 300 Kg/m3)

V to skupino sodijo hidrofobirane MDF (Medium Density Fibre) plošče na pero in utor debelin od 15 do 20 mm. Take plošče so zaradi svoje gostote in posledično trdnosti pohodne, to pa zelo poenostavi in pohitri montažo. 

KDAJ JIH UPORABIMO?

Priporočamo jih za uporabo, kadar strešna konstrukcija ne bo izolirana ali pa ko je predvidena vgradnja večje debeline izolacije med in pod špirovci in ni potrebe po dodatni izolaciji nad špirovci in /ali faznem zamiku prehoda toplote.

        PREDNOSTI?

 • odlična, cenovno ugodna zamenjava za desko in paroprepustno folijo
 • zaradi svoje gostote povečujejo fazni zamik prehoda toplote
 • pohodne pri razmaku špirovcev do 1 m – enostavna montaža
 • dodatno zavetrovanje lesene konstrukcije
 • zaradi peresa in utora pri naklonih večjih od 16 stopinj varujejo pred vdorom dežja
 • do 8 tednov primerne kot streha v sili
 • zmanjšujejo konstrukcijske toplotne mostove
 • difuzijsko odprte (paroprepustne)
 • ekološke, neškodljive za okolje, primerne za recikliranje

PRODUKTI

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

 • Deklarirana toplotna prevodnost λ: 0,09 W/mK
 • Gostota: cca. 565 kg/m3
 • Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg
 • Upor vodni pari µ: 11
 • Tlačna trdnost: >1600 kPa
 • Razred po DIN13501-1: razred E
 • Natezna trdnost pravokotno na ploščo: >300kPa
 • Format: pero in utor
 • Način proizvodnje: mokri princip
 • Uporabljeni materiali: gozdna žagovina, lesna vlakna, PU lepila

Stopite v stik!

Arting strokovnjaki vam pomagajo najti prav material za vas in nasvet za vaše projekt! 

LESENO VLAKNENE PLOŠČE SREDNJE GOSTOTE (180 – 300 Kg/m3)

Tovrstne plošče so najbolj univerzalne, saj že pri manjših debelinah združujejo tako odličen fazni zamik prehoda toplote kot tudi izolativnost. Vse plošče so tlačno trdne in vodoodbojne, uporablja se jih tako na strehah za sekundarne kritine kot tudi za prezračevane fasade.

KDAJ JIH UPORABIMO?

Najbolj pogosto se uporablja plošče debelin 6 ali 8 cm v kombinaciji z mehko izolacijo med nosilci (npr. špirovci ki so ponavadi debeline 16 cm). Tako dobimo skupno debelino izolacije ca. 24 cm, kar je že ustreza trenutno veljavnim predpisom o energijski učinkovitosti oziroma izolativnosti in omogoča kandidaturo za subvencije Eko sklada RS.

        PREDNOSTI?

 • odlična zaščita pred poletno vročino – visok fazni zamik
 • zaradi peresa in utora pri naklonih večjih od 18 stopinj varujejo pred vdorom dežja
 • polaganje direktno na špirovce brez dodatne podkonstrukcije
 • do 4 tedne primerne kot streha v sili
 • dodatna izolacija vgrajena na zunanji strani konstrukcije, zato ne zmanjšujejo uporabne površine stanovanja
 • zmanjšujejo konstrukcijske toplotne mostove
 • posebej odprte za difuzijo zato posebej primerne za novogradnje
 • učinkovita zaščita proti vetru, prahu, vlagi in hrupu
 • ekološke, neškodljive za okolje, primerne za recikliranje

PRODUKTI

     TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

 • Deklarirana toplotna prevodnost λ: 0,047 W/mK
 • Gostota: cca. 230 Kg/m3
 • Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg
 • Upor vodni pari µ: 3
 • Tlačna trdnost: >200 kPa
 • Požarni razred po DIN13501-1: razred E
 • Požarni razred po DIN 4102: B2
 • Način proizvodnje: suhi princip
 • Uporabljeni materiali: lesna vlakna, PDMI lepila, parafin, lateks

       TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

 • Deklarirana toplotna prevodnost λ: 0,048 W/mK
 • Gostota: cca. 270 Kg/m3
 • Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg
 • Upor vodni pari µ: 5
 • Tlačna trdnost: >200 kPa
 • Natezna trdnost pravokotno na ploščo: >30kPa
 • Požarni razred po DIN13501-1: razred E
 • Požarni razred po DIN 4102: B2
 • Format: pero in utor
 • Način proizvodnje: mokri princip
 • Uporabljeni materiali: lesna vlakna, Al sulfat, parafin, lateks

       TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

 • Deklarirana toplotna prevodnost λ: debelina 35 in 40 mm 0,045 W/mK, ostale debeline 0,043 W/mK
 • Gostota: debeline 35 in 40 mm 210 Kg/m3, ostale debeline 180 Kg/m3
 • Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg
 • Upor vodni pari µ: 3
 • Tlačna trdnost: >180 kPa
 • Natezna trdnost pravokotno na ploščo: >25 kPa
 • Požarni razred po DIN13501-1: razred E
 • Požarni razred po DIN 4102: B2
 • Format: pero in utor
 • Način proizvodnje: suhi princip
 • Uporabljeni materiali: lesna vlakna, PUR lepila, parafin

       TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

 • Deklarirana toplotna prevodnost λ: 0,043 W/mK
 • Gostota: cca. 180 Kg/m3
 • Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg
 • Upor vodni pari µ: 3
 • Tlačna trdnost: >200 kPa
 • Natezna trdnost pravokotno na ploščo: >30kPa
 • Požarni razred po DIN13501-1: razred E
 • Požarni razred po DIN 4102: B2
 • Format: pero in utor
 • Način proizvodnje: suhi princip
 • Uporabljeni materiali: lesna vlakna, PUR smole, parafin

        TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

 • Deklarirana toplotna prevodnost λ: 0,046 W/mK
 • Gostota: cca. 240 Kg/m3
 • Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg
 • Upor vodni pari µ: 5
 • Tlačna trdnost: >100 kPa
 • Požarni razred po DIN13501-1: razred E
 • Požarni razred po DIN 4102: B2
 • Format: pero in utor
 • Požarni razred po DIN13501-1: razred E
 • Požarni razred po DIN 4102: B2
 • Format: pero in utor
 • Način proizvodnje: suhi princip
 • Uporabljeni materiali: lesna vlakna, PMDI lepila, parafin, latex

       TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

 • Deklarirana toplotna prevodnost λ: 0,044 W/mK
 • Gostota: cca. 180 Kg/m3
 • Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg
 • Upor vodni pari µ: 3
 • Tlačna trdnost: >200 kPa
 • Natezna trdnost pravokotno na ploščo: >30kPa
 • Način proizvodnje: suhi princip
 • Uporabljeni materiali: lesna vlakna, Al sulfat, parafin

STE PROJEKTANT, GRADBENIK, ARHITEKT?

Ponujam vam tehnično dokumentacijo, katero lahko uporabite pri vašem projektu.

PRIJAVI SE NA NAŠE E-NASVETE

LESENO VLAKNENE PLOŠČE NIZKE GOSTOTE (100 – 180 Kg/m3)

Plošče nižjih gostot se praviloma uporablja kjer nameravamo vgraditi večjo debelino izolacije nad nosilci (špirovci) in ni predvidena dodatna izolacija pod nosilci (kot na primer ko se izolira streha mansarde in ni dovolj stojne višine). Tovrstne plošče so tlačno trdne in se jih lahko vgradi večjo debelino  (npr. 10 cm ali več) nad nosilci brez nevarnosti posedanja. 

       PREDNOSTI?

 • odlična zaščita pred poletno vročino – fazni zamik in toplotna izolativnost
 • visoka akumulacija toplote
 • zaradi peresa in utora pri naklonih večjih od 18 stopinj varujejo pred vdorom dežja
 • do 4 tedne primerne kot streha v sili
 • zmanjšujejo konstrukcijske toplotne mostove
 • dodatna izolacija vgrajena na zunanji strani konstrukcije, zato ne zmanjšujejo uporabne površine stanovanja
 • učinkovita zaščita proti vetru, prahu, vlagi in hrupu
 • posebej odprte za difuzijo
 • ekološke, neškodljive za okolje, primerne za recikliranje

PRODUKTI

     TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

 • Deklarirana toplotna prevodnost λ: 0,041 W/mK
 • Gostota: cca. 145 Kg/m3
 • Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg
 • Upor vodni pari µ: 3
 • Tlačna trdnost: >100 kPa
 • Natezna trdnost pravokotno na ploščo: >10kPa
 • Požarni razred po DIN13501-1: razred E
 • Požarni razred po DIN 4102: B2
 • Format: pero in utor
 • Način proizvodnje: suhi princip
 • Uporabljeni materiali: lesna vlakna, PUR smole, parafin

       TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

 • Deklarirana toplotna prevodnost λ: deb. 35-80 mm 0,044 W/mK, ostale 0,041 W/mK
 • Gostota: deb 35 – 80 mm cca. 200 Kg/m3, ostale 145 Kg/m3
 • Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg
 • Upor vodni pari µ: 3
 • Tlačna trdnost: deb 35-80 mm 250 kPa, ostale 100 kPa
 • Natezna trdnost pravokotno na ploščo: >30kPa
 • Požarni razred po DIN13501-1: razred E
 • Požarni razred po DIN 4102: B2
 • Format: pero in utor
 • Način proizvodnje: suhi princip
 • Uporabljeni materiali: lesna vlakna, PUR smole, parafin

       TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

 • Deklarirana toplotna prevodnost λ: 0,041 W/mK
 • Gostota: cca. 140 Kg/m3
 • Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg
 • Upor vodni pari µ: 3
 • Tlačna trdnost: >100 kPa
 • Požarni razred po DIN13501-1: razred E
 • Požarni razred po DIN 4102: B2
 • Format: pero in utor
 • Način proizvodnje: suhi princip
 • Uporabljeni materiali: lesna vlakna, PUR lepila, parafin

       TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

 • Deklarirana toplotna prevodnost λ: 0,040 W/mK
 • Gostota: cca. 140 Kg/m3
 • Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg
 • Upor vodni pari µ: 3
 • Tlačna trdnost: >100 kPa
 • Natezna trdnost pravokotno na ploščo: >20kPa
 • Požarni razred po DIN13501-1: razred E
 • Požarni razred po DIN 4102: B2
 • Format: pero in utor
 • Način proizvodnje: suhi princip
 • Uporabljeni materiali: lesna vlakna, PMDI lepila, parafin

Stopite v stik!

Arting strokovnjaki vam pomagajo najti prav material za vas in nasvet za vaše projekt! 

PRIMERJAVA TEHNIČNIH PODATKOV

Oglejte si ostale naravne materiale

O nas

ARTING d.o.o.
Verd 107, 1360 Vrhnika
T: 01 366 31 36,
M: info@arting.si

Kako do nas?

Kategorije materialov

Talne izolacije
Inštalacijska ravnina
Parne ovire in zapore
Sekundarne kritine
Fasadne plošče
Toplotne izolacije
Plošče za ravne strehe

Nasveti za gradnjo

Streha
Zunanja stena
Talna izolacija
Notranje stene

Sledite nam!

Prijavite se na e-novice

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

E-Novice

© 2022 Arting d.o.o. – Graditi in bivati naravno. Vse pravice pridržane.

Politika zasebnosti