Plošče za Ravne Strehe - Arting

IZOLACIJA RAVNE STREHE

Konstrukcija ravne strehe je drugačna od klasične konstrukcije strehe v naklonu. Razlikuje se predvsem v tem, da ravna streha ni prezračevana konstrukcija, saj toplotna konvekcija, ki poganja prezračevanje na zunanji strani skozi tako imenovani zračni most, deluje zaradi višinske razlike med slemenom in kapom, ki jo v ravni strehi seveda ni.
Posledično ne moremo izkoristiti dveh prednosti prezračevanja strehe:
  • odvajanje kondenza iz konstrukcije na zunanji strani, zato pri konstrukciji ravne strehe večinoma projektiramo difuzijsko zaprte sisteme
  • odvajanje dela toplote ki prehaja preko kritine do izolacije skozi menjavo zraka med kritino in izolacijo ravno tako ne deluje, zato je pri tem načinu gradnje še bolj pomembno uporabiti ustrezno izolacijo
Izolacijski ovoj ravne strehe mora zato imeti dober fazni zamik prehoda toplote, dobro izolativnost in seveda zadostno kompresijsko trdnost, da bo prenašal tako težo kritine kot tudi dodatno obtežbo nasutja in snega. Standardni so različni, v Sloveniji se navadno uporablja plošče s tlačno trdnostjo 50 - 70 kPa. Leseno vlaknenih izolacijskih plošč za ravne strehe je več vrst, ki se ločijo predvsem po gostoti in posledično po kompresijski trdnosti ter toplotni izolativnosti.

Izdelki za izolacijo ravne strehe


Primerjava tehničnih podatkov

Produkt Gostota [r] Topl. Prev. [λ] Spec.Kap. [cp] Upor pari [µ] Tlačna trdnost Požar raz.
STEICO Therm 160 Kg/m3 0,038 W/mK 2.100 J/Kg 5 >50 kPa E
STEICO RoofDry 140 Kg/m3 0,040 W/mK 2.100 J/Kg 3 >100 kPa E
SCHNIEDER Multitherm 140 140 Kg/m3 0,040 W/mK 2.100 J/Kg 3 >100 kPa E