Streha v naklonu z izolacijo nad špirovci - Arting

STREHA V NAKLONU Z IZOLACIJO NAD ŠPIROVCI

Način izvedbe strehe z izolacijo nad špirovci se uporablja kadar se zahteva vidna lesena strešna konstrukcija s spodnje strani. Navadno se na postavljene nosilce montira leseni opaž ali mavčno kartonske plošče, čez pa se izvede ustrezna parna ovira. Glede na veljavne smernice o debelini izolacijskega ovoja s strani Eko Sklada RS, ki predpisujejo največjo toplotno prevodnost konstrukcije strehe (U vrednost) 0,14 W/m2K, je potrebna vgradnja vsaj 27 cm izolacije, kar pa lahko dosežemo na dva načina:

  1. Lahko uporabimo kompresijsko trdne leseno vlaknene plošče, ki se jih direktno polaga na konstrukcijo brez dodatne nosilne podkonstrukcije.
  2. Lahko pa najprej izvedemo leseno podkonstrukcijo v željeni debelini izolacije, vmes pa vgradimo mehko izolacijo kot npr. volno ali vpihano izolacijo.
Ne glede na izbiro načina izvedbe toplotne izolacije sledi montaža sekundarne kritine - leseno vlaknene plošče, kjer po navadi uporabimo relativno tanko ploščo. Nato se izvede montaža kontra letev in letvanje za izbrano kritino.
Končna sestava strehe z izolacijo nad špirovci je:
  1. Kritina
  2. Nosilne letve
  3. Letve za prezračevanje (kontra letve)
  4. Sekundarna kritina
  5. Trde izolacijske plošče
  6. Folija kot parna ovira
  7. Leseni opaž ali mavčno kartonska plošča kot finalna obloga
  8. Vidni nosilci - špirovci