Streha v naklonu z izolacijo med špirovci - Arting

STREHA V NAKLONU Z IZOLACIJO MED ŠPIROVCI

Najbolj uporabljan način izvedbe izolacije streh v naklonu je z vgradnjo izolacije med strešne nosilce - špirovce.

Skupen toplotno izolacijski ovoj po navadi dopolni še uporaba leseno vlaknenih plošč kot sekundarne kritine in pa izolacije v instalacijski ravnini pod špirovci.

Aktualni predpisi po izolativnosti strehe postavljeni s strani Eko Sklada RS zahtevajo največjo toplotno prevodnost (U vrednost) ne večjo od 0,14 W/m2K oziroma najmanj 30 cm skupne debeline izolacije. Predpise zadovoljimo pri vgradnji 27 cm skupne debeline izolacijskega ovoja, kar pa je precej več od povprečne debeline špirovcev.
Tako dobimo celotno sestavo konstrukcije:
 1. Kritina
 2. Nosilne letve
 3. Letve za prezračevanje (kontra letve)
 4. Sekundarna kritina
 5. Izolacija med špirovci
 6. Parna ovira (lahko ustrezna folija ali OSB plošča)
 7. Izolacija pod špirovci (opcijsko)
 8. Finalna obloga
Zato skupen izolacijski ovoj strehe razdelimo na:

 1. Izolacija nad špirovci, za kar se največ uporabljajo lesene vlaknene plošče, po navadi debeline med 35 in 100 mm. Te plošče opravljajo trojno funkcijo: sekundarne kritine (odvod kondenza, puščanja strehe ipd.), vetrne zapore (ščitijo mehko izolacijo pred vetrom in s tem zagotavljajo pravo izolativnost) in še funkcijo izolativnosti (zaradi visoke gostote imajo velik doprinos k faznemu zamiku pri prehodu toplote in veliko toplotno kapaciteto).
 2. Izolacija med špirovci, za kar se lahko uporabi mehka izolacija v ploščah ali pa vpihana izolacija v debelini špirovcev, po navadi med 16 cm in 20 cm.
 3. Izolacija pod špirovci v prostoru med spodnjim delom špirovcev in mavčno kartonsko ploščo oziroma drugo finalno oblogo, po navadi v debelini med 4 in 10 cm.