Ravna streha - Arting

RAVNA STREHA

Pri konstrukciji ravnih streh je potrebno upoštevati, da klasična izvedba zračnega mostu pod kritno ne deluje. Zračni most deluje zaradi fizikalnega principa, da se topel zrak zaradi manjše gostote kot hladen zrak dviguje. Ta lastnost pri strehi z naklonom pomeni, da se topel zrak pomika od kapa proti slemenu strehe in pri tem odvaja odvečno toploto ter vlago, ki je izparela iz toplotnega ovoja in pa kondenza pod kritino. Pri ravni strehi ni razlike v višini med kapom in slemenom strehe, zato premikanja zraka pod kritino ni in tako ne moremo računati na izsuševanje izolacije in kondenza kritine. Prav zato (razen v specifičnih primerih) projektiramo difuzijsko zaprte konstrukcije.
Izvedba je zelo enostavna. Na nosilno ploščo oziroma konstrukcijo strehe se najprej položi parna zapora, ki preprečuje vstop vlage v toplotno izolacijo. Sledi polaganje lesenih toplotno izolacijskih plošč križno z zamikom v vsaj dveh slojih, da se prepreči toplotne mostove. Sledi montaža kritine po predpisih za posamezno kritino, največkrat kar direktno na izolacijske plošče.
Končna sestava ravne strehe je:

  1. Kritina
  2. Leseno vlaknene izolacijske plošče
  3. Parna zapora
  4. Nosilna strešna plošča