Obnova strehe z zunanje strani - Arting

OBNOVA STREHE Z ZUNANJE STRANI

Kadar je že izdelano mansardno podstrešno stanovanje, klasična sanacija strehe in strešne izolacije ne pride v poštev, saj nočemo rušiti notranjih finalnih oblog (na primer mavčno kartonskih plošč ali lesenega opaža). Aktualni predpisi po izolativnosti strehe postavljeni s strani Eko Sklada RS zahtevajo največjo toplotno prevodnost (U vrednost) ne večjo od 0,14 W/m2K oziroma najmanj 30 cm skupne debeline izolacije. Predpise zadovoljimo pri vgradnji 27 cm skupne debeline izolacijskega ovoja, kar pa je precej več od povprečne debeline špirovcev. Zato smo razvili sistem obnove strehe z zunanje strani, ki v ničemer ne posega v bivalni prostor spodaj. V praksi to pomeni, da se najprej odstrani stara kritina skupaj z letvami, stara izolacija in eventualno tudi stara parna zapora (seveda če je bila vgrajena), tako da vidimo obstoječo notranjo finalno oblogo z zgornje strani.
Po dobljeni površini se položi parna ovira na način da se jo prilagodi obliki prostora - torej valovito čez špirovce, stiki in preklopi folije se zatesnijo s tesnilnimi trakovi. V tako pripravljeno konstrukcijo vgradimo ustrezno debelino mehke izolacije med špirovce, tako da se zapolni ves prostor pod nivojem vrha špirovca. Večinoma so špirovci visoki 14 - 16 cm, toliko lahko vgradimo tudi mehke izolacije. Želeno končno debelino skupnega izolacijskega ovoja dosežemo z vgradnjo leseno vlaknenih plošč, ki opravljajo funkcijo dodatne izolacije, sekundarne kritine in vetrne zapore. Za dosego zahtevanih parametrov izolativnosti (vsaj 27 cm skupne izolacije) tako po navadi uporabimo plošče debeline med 8 in 14 cm. Nato izvedemo zračni most, letvanje in montažo strehe.
Končna sestava je tako enaka kot pri klasični izvedbi strehe v naklonu:
  1. Kritina
  2. Nosilne letve
  3. Letve za prezračevanje (kontra letve)
  4. Sekundarna kritina
  5. Izolacija med špirovci
  6. Parna ovira
  7. Finalna obloga