Obnova strehe z notranje strani - Arting

OBNOVA STREHE Z NOTRANJE STRANI

O obnovi strehe z notranje strani govorimo kadar ni predvidena menjava kritine in tudi ni izveden zračni most - nosilne letve za kritino so pritrjene direktno na špirovce. Ta način sanacije toplotne izolacije strehe se uporablja le v skrajni sili, saj je precej nepraktičen in posledično dražji. Tudi pri tem načinu obstaja več različnih načinov izvedbe, ki so pretežno odvisni od obstoječega stanja, možnosti ter zahtev po izolativnosti. Prvi korak pri tovrstni sanaciji je odstranitev stare izolacije, opaža, folij ipd. do nosilnih letev za kritino na zgornji strani špirovcev. Da bi se zaščitila nova izolacija pred vetrom in vlago se najprej montira paroprepustna folija po celotni površini - torej po spodnji strani letev in okoli špirovcev.
Nato vgradimo mehko izolacijo v prostor med špirovce, vdor zračne vlage v izolacijo iz notranje strani pa preprečimo z vgradnjo parne zapore na spodnji strani nove izolacije in špirovcev. Če se lahko nivo finalne obloge še spusti, lahko vgradimo še dodatno mehko izolacijo pod špirovce, alternativno pa lahko uporabimo tudi trde gostejše izolacijske plošče iz lesenih vlaken, tako da povečamo fazni zamik prehoda toplote skozi konstrukcijo. Sestava se zaključi z novo finalno oblogo, po navadi mavčno kartonsko ploščo ali lesenim opažem.