KONSTRUKCIJE ZUNANJE SKELETNE STENE


 

Najbolj uporabljan in razširjen način izvedbe zunanje skeletne stene je s fasadnimi leseno vlaknenimi ploščami, ki so prav posebej proizvedene za nanos kontaktnih fasad. Najbolj pogosta uporabljena debelina plošč je 6 cm, ki nudi optimalno razmerje med faznim zamikom prehoda toplote, trdnostjo in enostavnostjo montaže. Pri pasivni gradnji, kjer se projektira izjemno debel skelet (več kot 300 mm), dodatni fazni zamik niti ni potreben, zato lahko uporabimo tudi tanjše, 4 cm debele fasadne plošče. Če pa se zahteva povečan fazni zamik pri normalni debelini skeleta (16 - 24 cm) pa se priporoča uporaba debelejših plošč - 8 cm ali več.

V prostor med vertikalnimi nosilci konstrukcije se vgradi mehka izolacija, po navadi lesena volna ali pa vpihana izolacija - celuloza ali vpihana lesena vlakna. Odločitev kateri je najbolj primeren material je odvisna predvsem od debeline skeleta in načina izvedbe - na primer če se izvede križna (dvojna prečna) nosilna konstrukcija, kjer niso zaključeni prekati je vpihovanje izjemno težko in je enostavneje uporabiti leseno volno. V primeru zelo razgibanega skeleta z nepravilno oblikovanimi prekati pa je mnogo lažje vgraditi vpihano izolacijo..

Skupen toplotno izolacijski ovoj po navadi dopolni še uporaba izolacije v instalacijski ravnini, kjer razpeljemo elektro in strojne instalacije. Instalacijska ravnina se lahko izvede iz kompresijsko trdnih plošč, ki se jih direktno pritrdi na OSB plošče na notranji strani ali pa iz mehke izolacije (npr. lesene volne) ki se jo vgradi med podkonstrukcijo. Debelina instalacijske ravnine je odvisna od instalacij, ki jih nameravamo razpeljati in se praviloma giblje med 4 in 6 cm, po potrebi pa lahko izvedemo tudi debelejše.

 1. Fasadni omet
 2. Leseno vlakene fasadne plošče
 3. Mehka izolacija med nosilci skeleta
 4. Parna ovira (lahko ustrezna folija) ali OSB plošča
 5. Instalacijska ravnina (opcijsko)
 6. Finalna obloga

V zadnjem času se pri projektiranju objektov vse več uporabljajo prezračevane fasade ali pa kombinacija klasične kontaktne in prezračevane fasade. Izbira materialov za prezračevane fasade je precej raznolika. Zelo popularna je lesena obloga (največkrat macesen), uporabljajo pa se tudi Alu plošče, vlakno cementne plošče, opečne plošče in druge.
Montaža je izjemno enostavna, saj se podkonstrukcija enostavno pritrjuje skozi zunanjo leseno vlakneno ploščo direktno v leseni skelet, zato je potrebno le-to prilagoditi normalnemu rastru skeleta ki je po navadi na 625 mm osne razdalje. Pri izvedbi prezračevane fasade je potrebno biti pozoren predvsem na zaščito leseno vlaknene plošče spodaj pred dežjem in UV sevanjem. Če je fasadna obloga vodone prepustna, torej na način da normalne padavine ne gredo skozi fasadno oblogo in naprej na leseno vlakneno ploščo, potem ni potrebna dodatna zaščita. Če pa se izvede fasadna obloga tako, da dež in sonce gresta skozi, je potrebno pred izvedbo podkonstrukcije za prezračevano fasado namestiti še ustrezno paro prepustno fasadno folijo, ki zaščiti konstrukcijo stene.

Sama fizika konstrukcije je enaka kot pri konstrukciji strehe v naklonu, kjer lahko celotno sestavo izolacijskega ovoja razdelimo na:

 1. Izolacija na zunanji strani, za kar se največ uporabljajo lesene vlaknene plošče enake kot za konstrukcijo strehe, po navadi debeline med 35 in 100 mm. Te plošče opravljajo trojno funkcijo: sekundarne fasade (odvod kondenza, puščanje fasadne obloge ipd.), vetrne zapore (ščitijo mehko izolacijo pred vetrom in s tem zagotavljajo pravo izolativnost) in še funkcijo izolativnosti (zaradi visoke gostote imajo velik doprinos k faznemu zamiku pri prehodu toplote in veliko toplotno kapaciteto)


 2. Izolacija med nosilci skeleta, za kar se lahko uporabi mehka izolacija v ploščah ali pa vpihana izolacija v debelini skeleta, po navadi med 16 cm in 24 cm, pri pasivni gradnji pa celo do 40 cm


 3. Izolacija na notranji strani konstrukcije - tako imenovana instalacijska ravnina med OSB ploščo na notranji strani sleketa in mavčnokartonsko ploščo oziroma drugo finalno oblogo, ponavadi v debelini med 4 in 10 cm odvisno od vrste instalacij

Aktualni predpisi po izolativnosti fasade postavljeni s strani Eko Sklada RS zahtevajo največjo toplotno prevodnost (U vrednost) ne večjo od 0,25 W/m2K oziroma najmanj 20 cm skupne debeline izolacije. Predpise zadovoljimo že pri vgradnji 17 cm skupne debeline izolacijskega ovoja, kar pa zadovoljimo s praktično katerikoli konstrukcijo.

Pravilna sestava konstrukcije s prezračevano fasado je:

 1. Prezračevana fasada
 2. Fasadna podkonstrukcija
 3. Paro prepustna fasadna zaščitna folija (opcijsko)
 4. Leseno vlaknene plošče - sekundarna fasada
 5. Izolacija med nosilci skeleta
 6. Parna ovira (lahko ustrezna folija ali OSB plošča)
 7. Izolacija v instalacijski ravnini (opcijsko)
 8. Finalna obloga
Cenik