Nasveti za gradnjo

Gradnja z lesom je stara skoraj toliko kot človeštvo. Les se je uporabljal najprej kot strukturni oziroma podporni element (na primer kot podpora za šotore) kasneje z razvojem orodij pa tudi kot masiva za masivne lesene hiše - brunarice. Tudi danes v moderni gradnji prepoznamo ta dva pristopa do lesa v gradbeništvu zato govorimo o skeletni / okvirni gradnji ter masivni gradnji.

Ko se odločamo za leseno gradnjo, je tako prva odločitev, ki jo moramo sprejeti, odločitev o vrsti konstrukcije oziroma gradnje:

SKELETNA IN OKVIRNA GRADNJA

Pri skeletni gradnji se les kot konstrukcijski element uporabi za izvedbo skeleta - nosilnega ogrodja objekta, prazni prostor med konstrukcijo pa se zapolni s poljubnimi izolacijskimi materiali. Prednosti tovrstne gradnje so relativno majhna poraba lesa, preprostost gradnje in pa enostavnost montaže večjih debelin izolacije ker je zelo pomembno pri izvedbi nizko energijskih in pasivnih objektov. Kot konstrukcijske elemente uporabljamo tako navaden rezan masiven les kot tudi polproizvode - lepljen les (KVH - dolžinsko spojen, DUO / TRIO - širinsko spojen, BSH - dolžinsko in širinsko spojen, I profili - namensko narejeni nosilci).

MASIVNA LESENA GRADNJA

Pri masivni gradnji se za konstrukcijske elemente uporabi masiven les. V to kategorijo sodijo klasične brunarice iz okroglih brun, prefabricirane brunarice iz pravokotnih brun ter hiše iz lesenih masivnih plošč, ki so lahko lepljene (CLT - Cross Laminated Timber) ali pa mozničene skupaj (MH - Massiv Holz). Prednost tovrstne gradnje je predvsem trdnost in rigidnost objekta, saj je tovrstna stavba po občutku enako močna kot klasično zidana betonska stavba. Istočasno pa velika masa lesa zagotovi izjemno visoko akumulacijo toplote ter posledično visok fazni zamik prehoda toplote.
Cenik