KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI IZ LESA

Les kot gradbeni element je nenadomestljiv in prisoten od pradavnine. Uporabljamo ga tako ljudje kot tudi mnoge živali za izdelavo bivališč, mostov, pohištva, orodja in še bi lahko naštevali. Začelo se je z uporabo svežega masivnega lesa, z razvojem tehnologije pa se je začelo proizvajati polprodukte, ki so bili namenjeni specifični uporabi. V grobem lahko prepoznamo več skupin lesenih gradbenih elementov glede na način uporabe:

MASIVEN LES

Masiven sušen les (v Sloveniji uporabljamo tudi nemško kratico KVH - KonstrukzionsVollHolz).je najenostavnejši konstrukcijski element. Večinoma se uporablja mehak les iglavcev, lahko pa tudi druge vrste lesa. Razrezane elemente se tehnično posuši in že so pripravljeni za vgradnjo. V primeru da so zahtevane večje dolžine elementov, se elementi lahko dolžinsko spajajo oziroma lepijo tako da dobimo nosilce različnih dimenzij in standardnih lastnosti.

MASIVEN LEPLJEN LES

Kadar so zahteve po nosilnosti večje je smiselno uporabiti lepljene nosilce, ki imajo zaradi svojih lastnosti boljše statične lastnosti od navadnega masivnega lesa. Ločimo dolžinsko, širinsko ter dolžinsko in širinsko spojen les: - dolžinsko spojen les ima enake lastnosti kot navaden masiven les, prednost ima predvsem v večjih dolžinah proti navadnemu rezanemu lesu, zato smo ga uvrstili kar pod masiven les - širinsko spojen les - tu uvrstimo predvsem tako imenovan Duo (širinsko lepljen iz dveh kosov) in pa Trio (širinsko lepljen iz treh kosov), za uporabo kjer so zahteve po malo povečani nosilnosti predvsem pa stabilnosti - širinsko in dolžinsko spojen les (po nemško BSH - BreitSchnittHolz) se uporablja kjer so zahtevane večje statične obremenitve
Cenik