KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI IZ LESA

Gradnja iz lesa je stara skoraj toliko kot človeštvo. Les se je uporabljal najprej kot strukturni oziroma podporni element (na primer kot podpora za šotore) kasneje z razvojem orodij pa tudi kot masiva za masivne lesene hiše - brunarice. Tudi danes v moderni gradnji prepoznamo ta dva pristopa do lesa v gradbeništvu zato govorimo o skeletni gradnji in masivni gradni.

Pri skeletni gradnji se les kot konstrukcijski element uporabi za izvedbo skeleta - nosilnega ogrodja objekta, prazni prostor med konstrukcijo pa se zapolni s poljubnimi izolacijskimi materiali. Prednosti tovrstne gradnje so relativno majhna poraba lesa, preprostost gradnje in pa enostavnost montaže večjih debelin izolacije ker je zelo pomembno pri nizko energijski in pasivni gradnji. Kot konstrukcijske elemente uporabljamo tako navaden rezan masiven les kot tudi polproizvode - lepljen les (KVH - dolžinsko spojen, DUO / TRIO - širinsko spojen, BSH - dolžinsko in širinsko spojen, I profili - namensko narejeni nosilci)
Pri masivni gradnji pa se za vse konstrukcijske elemente uporabi masiven les. V to kategorijo sodijo klasične brunarice iz okroglih brun, prefabricirane brunarice iz pravokotnih brun ter hiše iz lesenih masivnih plošč, ki so lahko lepljene ali pa mozničene skupaj. Prednost tovrstne gradnje je trdnost in rigidnost objekta ter visoka akumulacija toplote in posledično visoki fazni zamiki prehoda toplote kar zagotavlja udobno in zdravo bivanje.

Izolacija se kot pri klasični (opečni) gradnji vgradi na zunanji strani konstrukcije, na notranji strani konstrukcije in pa tudi med konstrukcijo. Uporabimo pa lahko praktično vse vrste izolacij. Ta način gradnje je sicer malenkostno dražji od skeletnega, se je pa ta način gradnje uveljavil kot najboljši med vsemi.

Pri skeletnih konstrukcijah se v zadnjem času namesto polnega lesa uporabljajo leseni I profili, ki so izjemno močni (nosilni), lahki in enostavni za vgradnjo ter v področjih še večjih obremenitev lepljen furniran les LVL (laminated veneer lumber).
Že od pradavnine ljudje poznamo les kot izolacijski material, ki še danes navkljub stoletjem razvoja ostalih izolacij ostaja tehnično gledano eden od bolj učinkovitih in okolju prijaznih materialov. Lesene izolacije izkoriščajo lastnosti lesa kot osnovne surovine, ta pa ima izredno veliko toplotno kapaciteto (koliko toplote je potrebno da 1 Kg materiala segrejemo za 1 stopinjo) in posledično visoko akumulacijo ter istočasno zelo nizek koeficient toplotne prevodnosti (koliko toplotne energije se prevaja čez material pri temperaturni razliki 1 stopinja). Prav zaradi teh lastnosti so izolacije iz lesenih vlaken in celuloze najbolj vsestransko učinkovite, saj nudijo izredno dolg fazni zamik prehoda toplote (čas ki ga toplota potrebuje da preide iz tople na hladno stran konstrukcije) in pa odlično toplotno izolativnost. Izolacije iz lesenih vlaken se proizvajajo kot mehke fleksibilne plošče in pa kot vlakna (lahko naravna lesena vlakna ali pa reciklirani časopisni papir oziroma celuloza). Mehke fleksibilne plošče se vgrajujejo ročno kot vse ostale izolacije dočim se lesena vlakna in celuloza vgrajuje s posebnim strojem z vpihovanjem. Lastnosti izolacijskega ovoja pa so končani vgradnji gradbeno fizikalno gledano praktično enaki.
Povpraševanje