VLAKNENE FASADNE PLOŠČE

Leseno vlaknenih plošč za aplikacijo kot fasadna izolacija je na voljo več vrst, tako da ustrezajo posameznemu načinu vgradnje:
  • plošče višje gostote in trdnosti, ki se uporabljajo v skeletni gradnji in se pritrjujejo na leseno podkonstrukcijo kot izolacija in konstrukcijski element
  • plošče manjše gostote in trdnosti, ki se uporabljajo pri masivni leseni gradnji in pri klasični opečno betonski gradnji samo kot izolacija
Uporabljajo se kot toplotno izolacijska plošča in podlaga za fasadne omete, a njihova največja prednost je da v konstrukcijo prinašajo izvrstne gradbeno fizikalne lastnosti proizvodov iz lesenih vlaken:
  • difuzijska odprtost omogoča visok izparilni potencial - sušijo kondenz
  • zaradi visoke toplotne kapacitete lesa kot surovine tudi izolacijski proizvodi iz lesnih vlaken najbolj pripomorejo k visokemu faznemu zamiku predhoda toplote čez zunanje stene objekta, kar bistveno izboljša poletno zaščito pred vročino
  • kljub relativno majhni debelini fasadnih plošč, le-te omogočajo izvrstno protihrupno zaščito, zato so zelo primerne za zgradbe z visokimi potrebami po protihrupni zaščiti
Kot pri vseh leseno vlaknenih ploščah je na voljo širok asortiman proizvodov, kjer je vsak namenjen svojemu načinu uporabe in zahtevam investitorja oziroma projektanta. V splošnem jih ločimo po gostoti na:

Leseno vlaknene fasadne plošče visoke gostote (nad 200 Kg/m3) , ki je jih uporablja kjer se išče čim višji fazni zamik, predvsem pri skeletni gradnji.

Leseno vlaknene fasadne plošče srednje gostote (140 - 200 Kg/m3), ki jih uporabljamo kadar potrebujemo večjo debelino izolacije na zunanji strani konstrukcije in je poudarek na dobri toplotni izolativnosti.

Leseno vlaknene fasadne plošče majhne gostote (110 - 140 Kg/m3), ki se jih uporablja v masivni leseni gradnji ali klasični gradnji. Tovrstne plošče so ponavadi ravno rezane in se uporabljajo za montažo na masivno steno kot na primer na CLT ali opečno/betonsko steno.
Povpraševanje