LESENO VLAKNENE FASADNE PLOŠČE

Leseno vlaknenih plošč za uporabo kot fasadna izolacija je na voljo več vrst, tako da ustrezajo posameznemu načinu vgradnje:
  • plošče višje in srednje gostote in trdnosti, ki se največ uporabljajo v skeletni gradnji in se pritrjujejo na leseno podkonstrukcijo kot izolacija in konstrukcijski element
  • plošče manjše gostote in trdnosti, ki se uporabljajo pri masivni leseni gradnji in pri klasični opečno betonski gradnji samo kot izolacija
Njihova vloga je primarno kot toplotno izolacijska plošča in podlaga za fasadne omete, a njihova največja prednost je da v konstrukcijo prinašajo izvrstne gradbeno fizikalne lastnosti proizvodov iz lesenih vlaken:
  • difuzijska odprtost omogoča visok izparilni potencial - sušijo kondenz
  • zaradi visoke toplotne kapacitete lesa kot surovine tudi izolacijski proizvodi iz lesnih vlaken zelo pripomorejo k visokemu faznemu zamiku predhoda toplote čez zunanje stene objekta, kar bistveno izboljša poletno zaščito pred vročino
  • kljub relativno majhni debelini fasadnih plošč, le-te omogočajo izvrstno protihrupno zaščito, zato so zelo primerne za zgradbe z visokimi zahtevami po protihrupni zaščiti
Kot pri vseh leseno vlaknenih ploščah je na voljo širok asortiman proizvodov, kjer je vsak namenjen svojemu načinu uporabe in ustreza zahtevam investitorja oziroma projektanta. V splošnem jih ločimo po gostoti na:
Leseno vlaknene fasadne plošče visoke gostote (nad 200 Kg/m3), ki je jih uporablja praviloma pri predvidenih manjših debelinah fasadnih plošč, a se zahteva čim višji fazni zamik, predvsem pri skeletni gradnji.
Leseno vlaknene fasadne plošče srednje gostote (140 - 200 Kg/m3), ki jih uporabljamo kadar potrebujemo večjo debelino izolacije na zunanji strani konstrukcije in je poudarek na dobri toplotni izolativnosti.
Leseno vlaknene fasadne plošče majhne gostote (110 - 140 Kg/m3), ki se jih uporablja v masivni leseni gradnji ali klasični opečno betonski gradnji. Tovrstne plošče so ponavadi ravno rezane in se uporabljajo za direktno montažo na masivno leseno steno (npr. na križno lepljene plošče CLT) ali na opečno betonsko steno.
Cenik