Je lesena gradnja dražja od klasične? - Arting
Deska proti leseno vlakneni izolacijski plošči
August 27, 2020
Bivanje v leseni gradnji
November 23, 2020

Je lesena gradnja dražja od klasične?

Primerjava stroška gradnje klasične opečne betonske in lesene hiše


Ko se odločamo za gradnjo nove hiše, je seveda zelo pomemben skupen strošek gradnje. Splošno laično pavšalno prepričanje med investitorji je, da je kakršnakoli lesena gradnja bistveno dražja od klasične opečno betonske gradnje. To je posledica predpostavke, da so vse hiše oziroma njihove gradbeno fizikalne lastnosti enake, kar je približno enako kot bi v avtomobilskem svetu enakovredno primerjali Zastavo in Mercedesa. Sicer sta oba avtomobila, ki nas prepeljeta od točke A do točke B, a razlika med njima je vsem jasna. Pri avtomobilih je primerjava enostavna, ko pa govorimo o stavbah pa večinoma niti ne znamo ustrezno postaviti kriterijev na osnovi katerih lahko objektivno primerjamo oba načina gradnje.

V Nemčiji že leta pri analizi stavb uporabljajo termin "Wohnungsanlage" - v prevodu "priprava za bivanje". Tovrstna analiza rezultira v dveh jasnih vprašanjih: Koliko znaša začetna investicija? ter Kolikšen je letni / mesečni strošek uporabe oziroma delovanja? Če postavimo enake zahteve o energijski učinkovitosti stavbe, je strošek uporabe po definiciji praktično enak in lahko podrobneje analiziramo predvsem strošek začetne investicije.
Ker je način gradnje med klasično in leseno stavbo različen, težko primerjamo postavke med seboj, zato smo jih za lažje razumevanje laičnega investitorja združili v logične skupine.
Kriterij Klasična gradnja Skeletna gradnja Masivna lesena gradnja
Nakup zemljišča ENAKO ENAKO ENAKO
Komunalni prispevek ENAKO ENAKO ENAKO
Arhitektura in projekti ENAKO ENAKO ENAKO
Zemeljska dela ENAKO ENAKO ENAKO
Temelji, klet in temeljna plošča ENAKO ENAKO (*) ENAKO(*)
Zunanje in notranje stene kpl z izolacijo ter plošča nadstropja ENAKO ENAKO (**) ENAKO(***)
Streha s kritino in izolacijo ENAKO ENAKO ENAKO
Stavbno pohištvo ENAKO ENAKO ENAKO
Fasada ENAKO ENAKO ENAKO
Elektro instalacije ENAKO ENAKO ENAKO
Strojne instalacije ENAKO ENAKO ENAKO
Ometi in tlaki ENAKO ENAKO (****) ENAKO (****)
Talne obloge in keramika ENAKO ENAKO ENAKO
Zunanja ureditev ENAKO ENAKO ENAKO
Oprema ENAKO ENAKO ENAKO
(*) Načelno je lahko pri leseni gradnji zaradi nižje skupne teže končnega objekta mogoče izvesti temelje in nosilno ploščo celo ceneje kot pri klasični betonski gradnji
(**) Skeletna stena z izolacijo je navadno cenejša od klasične opečne plus izolacija
(***) Cena se lahko precej spreminja v odvisnosti od arhitekture in drugih zahtev
(****) Sicer odvisno od zahtev, ampak večinoma je izvedba ometov in tlakov v leseni gradnji cenejša
Na osnovi te primerjave lahko zaključimo, da je edina večja razlika v strošku investicije gradbena izvedba zunanjih sten in plošče nadstropja, prav vsi ostali parametri pa so praktično do evra enaki. Postavka izgradnje sten in nadstropja pri vseh treh načinih gradnje precej variira v odvisnosti od arhitekture objekta. Za enostavne objekte je verjetno res najceneje zgraditi objekt iz opeke in betona, pri kompleksnejših zasnovah pa je lahko zaradi statike in obremenitev lesena gradnja celo cenejša kot klasična. Torej, nemogoče je pavšalno navesti kakšen način gradnje je vedno najcenejši, vsi se bomo pa strinjali, da je celotna razlika ob upoštevanju enakih zahtev zelo majhna.
Ob upoštevanju, da je skupna dejanska vrednost investicije v novo hišo danes v Ljubljani in okolici okoli 350.000 EUR ali celo več, pomeni ta potencialna razlika največkrat manj kot 3% skupne investicije, kar pa več kot odtehta kvaliteto in udobje bivanja v lesenem objektu.

Vsesplošno prepričanje je da je graditi leseno bistveno dražje od klasične gradnje