Zaščita pred vremenskimi vplivi - Arting
Zakaj graditi leseno?
August 19, 2020
Obnova mansarde Ljubljana
August 19, 2020

Zaščita pred vremenskimi vplivi


ZAŠČITA PRED VREMENOM

Prijetna bivalna klima in difuzijska odprtost – tako dela prava izolacija hiše

Leseno izolacijske vlaknene plošče za uporabo v prezračevanih konstrukcijah in kontaktnih fasadah so hidrofobirane in zato odbijajo vodne kapljice, ki odtečejo po površini. Plošče se med seboj spajajo na pero in utor, kar zagotavlja vodonepropustnost stikov ter zaščito pred vdorom vode ali vetra. Difuzijska odprtost plošč zagotavlja izparilni potencial, kar preprečuje nabiranje kondenzata v izolacijskem ovoju, ki lahko poškoduje tako nosilno konstrukcijo kot tudi izolacijo.

Začasna streha za več tednov

Leseno vlaknene plošče za sekundarne kritine (UDP-A) se lahko uporabljajo več tednov kot začasna kritina, ki preprečuje vdor vode v objekt. To je še posebej pomembno pri obnovi objektov, saj lahko ostanejo izpostavljene vremenu tudi več kot 4 tedne, pri novogradnjah pa celo do 12 tednov. Plošče se polagajo direktno na strešne nosilce (špirovce) brez kakršnekoli podkonstrukcije. Pri naklonih strehe za več kot 18 stopinj so že vodotesne in ni potrebna nobena dodatna zaščitna sekundarna kritina. Plošče opravljajo tri funkcije:
Vetrna zapora: če se zrak ujet v izolaciji premika, potem izolacija ne opravlja svoje funkcije – podobno kot ko veter piha skozi volnen pulover nas zebe, če pa oblečemo še vetrovko ki zadržuje zrak pa nam je toplo. Po enakem principu leseno vlaknene plošče varujejo izolacijo pred vetrom in zagotavljajo pravo izolativnost
Sekundarna kritina: če pride do poškodbe kritine zaradi toče ali dotrajanosti, bo voda odtekla po ploščah in ne bo prodrla v mehko izolacijo in naprej v objekt. Tako zmanjšuje potencialno škodo na ostali konstrukciji
Izolacija: leseno vlaknene plošče imajo odlične izolativne lastnosti in se upoštevajo v skupno debelino izolacije tudi s strani Eko sklada RS

Zmanjšujejo toplotne mostove

Plošče se montirajo nad nosilce (špirovce) in tako zmanjšujejo toplotne mostove v izolacijskem ovoju. Ker je masiven les strešne konstrukcije precej manj izolativen kot mehka izolacija med špirovci, toplota precej več uhaja preko špirovcev kot preko mehke izolacije med njimi in to je tako imenovani toplotni most. Z vgradnjo dodatne izolacijske plošče nad špirovci zmanjšamo te toplotne mostove in posledično nevarnost za tvorbo kondenzata v izolaciji.


Dodatna izolacija nad špirovci ohranja stojno višino v mansardi

Velikokrat se pri obnovi starih streh srečamo s problemom kam vgraditi izolacijo, saj so pravilma stari nosilci (špirovci) precej tanki. Z vgradnjo izolacijskih plošč nad špirovci ohranimo stojno višino v mansardi ter istočasno dosežemo zahtevane izolacijske vrednosti toplotno izolacijskega ovoja.